• Opłata za obiady szkolne

   • Obiad szkolny pełny
    14,40/11 zł rodzic/3,40  dopłaca gmina


    Zupa koszt - 3 zł

    2,10 płaci rodzic / dopłaca 0,90 gmina


     Drugie danie -11,40

     8,90 płaci  rodzic /2,50 dopłaca gmina 

     

     

    Rodzic wpłaca na konto po otrzymaniu rachunku

    Nr konta

    69856200070040122720000010