Zapytanie ofertowe na malowanie pomieszczeń szkolnych

 

SP-III-2230/2/2018                                                     Czernin, 24.05.2018r.

Zapytanie ofertowe na malowanie pomieszczeń szkolnych

 

  1. Przedmiotem oferty cenowej jest malowanie pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie 78- 113 Dygowo
  1. Zakres prac obejmuje:
  • Malowanie holu szkolnego i I piętra około 500 m2
  • Malowanie starej części szkoły 83,83 m2
  1. Oferty należy składać w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres email sekretariatspczernin@wp.pl do dnia 30.06.2018r. do godz. 12.00
  1. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej celem rzetelnej wyceny prac.
  2. Kryterium wyboru oferty stanowi cena.
  3. Wymagany termin wykonania prac do dnia 15.08.2018r.
  4. Przedmiotowe zapytanie, stanowi rozeznanie ofert cenowych i nie zobowiązuje szkoły do zlecenia robót.