Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów

Komunikat i materiały są dostępne na stronie MEN

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

https://www.gov.pl/web/edukacja/zasady-przeprowadzania-egzaminow-w-2020-r–regulacje-prawne

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

Plakat