Wyniki rekrutacji 2020-2021

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja