Wycieczka do Centrum Ogrodniczego

Wycieczka do Centrum Ogrodniczego

W dniu 20 października klasy I, II i III odbyły wycieczkę do Centrum Ogrodniczego Żulicki w Kołobrzegu. Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z pracą ogrodnika, jak również z umiejętnością rozpoznawania różnych gatunków roślin i zwierząt. Po przybyciu na miejsce powitał nas właściciel firmy i tak rozpoczęła się nasza przygoda. Dzieci poznały różne gatunki roślin i zwierząt, z którymi do tej pory nie miały do czynienia. Kontakt z żywymi okazami był niebywałą atrakcją. Wycieczka należała do bardzo udanych.