Wspólne śpiewanie hymnu

Dnia 9 listopada o godzinie 11:11 cała społeczność szkolna, ubrana w stroje galowe, odśpiewała cztery zwrotki Hymnu Państwowego  Mazurka Dąbrowskiego. W ten sposób chcieliśmy uczcić 100 Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.