WF z KLASĄ

WF z KLASĄ

Nasza szkoła od 08.09.2014 r. rozpoczyna program pt. „WF z KLASĄ”. Jest to kolejna akcja naszych nauczycieli skierowana do dzieci by uatrakcyjnić zajęcia sportowe oraz czas międzylekcyjny. Osoby odpowiedzialne za w/w program to – Pani Jadwiga Puton (dyrektor SP Czernin), Pani Katarzyna Grotnik (nauczyciel matematyki, informatyki), Pan Łukasz Jagła  (nauczyciel wychowania fizycznego).