WF z Klasą

W roku szkolnym 2014/15 bierzemy udział w akcji  „WF z KLASĄ”, która ma na celu zapobiegać zwolnieniom z wychowania fizycznego oraz zachęcić dzieci do uprawiania sportu i rekreacji nie tylko na zajęciach lekcyjnych. Koordynatorami akcji zostali p. Jadwiga Puton, p. Katarzyna Grotnik i p. Łukasz Jagła. Ta trójka nauczycieli czuwa nad przebiegiem programu oraz organizować będzie wszelakie zadania by program stał się atrakcyjny dla uczniów.  Zaplanowano konkursy, wyjazdy rekreacyjne tj. basen, łyżwy, strzelnica sportowa, sportowe przerwy, wykłady na temat zdrowej żywności i odżywiania się oraz debaty z uczniami na temat ich postrzegania sportu i rekreacji w naszej szkole. Koniec i podsumowanie akcji przewidziano na czerwiec 2015 roku. Wszelkie informacje oraz zdjęcia można znaleźć na blogu akcji.

http://blogiceo.nq.pl – znajdź sp czernin