„W krainie mitów”

„W krainie mitów”

W listopadzie uczniowie klas IV-VI wyjechali na spektakl teatralny

„W krainie mitów”. Uczniowie utrwalili wiadomości zdobyte na języku polskim

na temat mitów oraz poznali nowe mity. Zapoznali się również ze sceną

teatralną i scenografią.