Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas szóstych

Dnia 26 czerwca 2014 roku, klasa szósta uroczystym przedstawieniem pożegnała swoją szkołę, która była ich drugim domem przez siedem lat. Uczniowie wraz z wychowawcą Katarzyną Grotnik, rodzicami oraz kilkoma nauczycielami spotkali się również po południu przy ognisku, poczęstunku i muzyce.