Tydzień Bezpiecznego Internetu

Tydzień Bezpiecznego Internetu

W dniach 22 –  26.02.2016 roku w naszej szkole obchodziliśmy „Tydzień Bezpiecznego Internetu”. W ramach akcji zorganizowane były zajęcia edukacyjne w klasach II – VI. Uczniowie poznali 10 zasad bezpiecznego Internetu, a także prowadzili dyskusje na temat „zagrożeń czyhających w sieci”. Materiały edukacyjne zostały przekazane także rodzicom uczniów. W ramach „Tygodnia Bezpiecznego Internetu” wszystkie klasy biorące udział w akcji obejrzały kreskówki 3 2 1 Internet oraz inne filmy edukacyjne pobrane ze strony DBI. Uczniowie byli zainteresowani omawianą tematyką, chętnie uczestniczyli w dyskusjach dotyczących prawidłowych zachowań w sieci, przygotowali plakaty oraz nagrali filmy. Każdy z twórców otrzymał na zakończenie dyplom oraz upominek.