Powitanie wiosny

W przeddzień nadejścia ciepła i słońca wiosennego klasy młodsze przygotowały słomiane kukły Marzanny symbolizujące złą zimę szczególnie w tym roku. Oddział przedszkolny pod opieka pani Elżbiety Daniel przygotował przedstawienie Pt. „Kto widział wiosnę?” Po występach dzieci z klas 0-III przeszły uliczkami naszej wsi z Marzanną szukając wiosny. Niestety zimno i wiatr szybko spowodował ich powrót do szkoły.

Więcej

Przywitanie wiosny

Przywitanie wiosny

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Czerninie zaczęli przeganiać zimę już w piątek. Na tę okazję dzieci z zerówki oraz uczniowie klasy III przygotowali przedstawienie pełne znanych wierszy i piosenek o tematyce wiosennej. Po występie dzieci z wykonanymi przez siebie marzannami przeszły przez wieś. Wiosennymi piosenkami i okrzykami przywoływały najpiękniejszą z pór roku. Nie chciały jednak zanieczyszczać pobliskich stawów, więc zamiast tradycyjnie utopić kukły symbolizujące srogą zimę, spaliły je na szkolnym boisku. Powrót do szkoły był bardzo radosny, gdyż przestało padać, a na niebie pojawiło się przywołane okrzykami prawdziwie wiosenne słoneczko.

Więcej