Wiosenne porządki

Wiosenne porządki

7 IV 2004 roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Posprzątajmy swój dom na wejście do Unii Europejskiej”. Każdy z uczniów sprzątał wieś, którą zamieszkuje. Do dzieci dojechali nauczyciele, którzy czuwali nad przebiegiem akcji.

Więcej