Tydzień bez wulgaryzmów

Akcja pt. „Tydzień bez wulgaryzmów”.
Akcja ma na celu eliminację wulgaryzmów z naszego języka. Uczniowie, którzy chcieli wspomóc akcję musieli wykonać pracę na temat „wulgaryzmy-stop”. Prace mogły być wykonane dowolną techniką plastyczną, dostarczone do opiekuna Samorządu Uczniowskiego do dnia 10 listopada 2011roku. W ostatni dzień akcji wszystkie prace zostały wywieszone na holu szkolnym i poddane ocenie. Najciekawsze prace zostały nagrodzone.

Więcej