Projekt pt. „Ryby mają głos”

Projekt pt. „Ryby mają głos”

Klasa VI z opiekunem panią Joanną Nowakowską wzięła udział w projekcie (programie edukacyjnym) Klubu Gaja pt. „Ryby mają głos”. Celem projektu jest edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju ochrony środowiska, a w szczególności ochrony zagrożonych gatunków ryb. W związku z projektem odbyły się zajęcia dotyczące ochrony zagrożonych ryb, gazetka ścienna oraz pogadanka zaproszonego gościa pana Tadeusza Wygasia, członka koła wędkarskiego i zapalonego wędkarza z uczniami naszej szkoły. Uczniowie klasy VI przygotowali inscenizację legendy
„O nieposłusznej flądrze”.

Więcej