Próbny sprawdzian w klasie szóstej

Próbny sprawdzian w klasie szóstej

Tegoroczni szóstoklasiści bardzo intensywnie przygotowują się do kwietniowego sprawdzianu. Rozwiązują przykładowe testy zamieszczane w Gazecie Wyborczej oraz  zadania ze sprawdzianów z lat wcześniejszych.
6 stycznia 2004 roku nadszedł dzień próby. Uczniowie rozwiązywali test przygotowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu pt. „W ogrodzie”. Nerwy brały górę. Uczniowie żalili się na małą ilość czasu. Mylili się podczas przepisywania poprawnych rozwiązań na kartę odpowiedzi. Przed nimi jeszcze 3 miesiące przygotowań. 1 kwietnia  przystąpią do prawdziwego sprawdzianu.

Więcej