Powitanie wiosny

W przeddzień nadejścia ciepła i słońca wiosennego klasy młodsze przygotowały słomiane kukły Marzanny symbolizujące złą zimę szczególnie w tym roku. Oddział przedszkolny pod opieka pani Elżbiety Daniel przygotował przedstawienie Pt. „Kto widział wiosnę?” Po występach dzieci z klas 0-III przeszły uliczkami naszej wsi z Marzanną szukając wiosny. Niestety zimno i wiatr szybko spowodował ich powrót do szkoły.

Więcej