Sprawdzian w klasie szóstej

Sprawdzian w klasie szóstej

Uczniowie klasy szóstej przystąpili do Sprawdzianu. Test pt. „W wodzie” obejmował 25 zadań poprzez które sprawdzano opanowanie umiejętności ponad przedmiotowych z pięciu kategorii:
czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce.
Każdy uczeń musiał rozwiązać 20 zadań zamkniętych i 5 otwartych. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zawartych w arkuszu  uczeń mógł otrzymać 40 punktów. Średni wynik uzyskany za arkusz przez uczniów naszej szkoły to 24,64 pkt. Jest to wynik wyższy od średniego wyniku uzyskanego w naszej gminie.

Więcej

Sprawdzian w klasie szóstej

Sprawdzian w klasie szóstej

1 IV 2004 roku uczniowie  klasy szóstej rozwiązywali zadania zawarte w  Sprawdzianie pt. „Chleb”.
Wszyscy uczniowie pracowali do ostatniej chwili.  Rozwiązywali zadania samodzielnie i nie zakłócali pracy innym uczniom.

Więcej