Szkolny dzień tolerancji

Samorząd Uczniowski ogłosił dzień 29 listopada 2011 roku SZKOLNYM DNIEM TOLERANCJI. Hasło SU to: „Zero tolerancji dla nietolerancji”. Zadaniem uczniów było wymyślenie hasła promującego tolerancję, zapisanie go na kartce i dostarczenie do opiekuna Samorządu Uczniowskiego pana Łukasza Jagły. Najlepsze hasło zostało wyróżnione, a autor otrzymał nagrodę.
AKCJĘ DZIEŃ TOLERANCJI WYGRAŁA KATARZYNA LALUSZKA Z KL. V HASŁEM „CZY MASZ CZYSTE SUMIENIE?”

Więcej