Szkolny turniej języka polskiego

W dniu 4 – osobowe zespoły z klas IV – VI rywalizowały w Szkolnym Turnieju Języka Polskiego, zorganizowanym przez polonistkę, Marię Rudzis. Pytania turniejowe obejmowały wiedzę i umiejętności z zakresu: bohaterowie lektur, części mowy, związki frazeologiczne, ortografia, słowniki, teatr i film. Każda drużyna musiała przygotować i zaprezentować plakat oraz hasło zachęcające do udziału w Turnieju.

Odpowiedzi i zadania wykonane przez uczniów oceniało jury w składzie: Xymena Czech, Katarzyna Grotnik, Maria Rudzis. Zwyciężyła drużyna klasy VI. W nagrodę za udział w Turnieju dzieci otrzymały nagrody ufundowane przez Łukasza Jagłę, opiekuna Samorządu Szkolnego.