Szkolny Festiwal – podsumowanie programu Szkoła z Klasą 2.0

Otwarcia Szkolnego Festiwalu 2.0 dokonała dyrektor szkoły. W nagranym przez ucznia klasy V Jacka Obroślaka wywiadzie, Pani dyrektor zaprezentowała wybrane przez siebie zadanie – Szkoła otwartych zasobów edukacyjnych. Przedstawiła harmonogram działań, oceniła, jak udało się jej zrealizować zaplanowane cele. W mini konkursie dla wybranych uczniów klas III – VI przypomnieliśmy Kodeks 2.0. Konkurs przeprowadziła uczennica kl. VI, Patrycja Krawczyk. Uczniowie odpowiadali na wylosowane pytania, związane z treścią Kodeksu 2.0. Dzieci wykazały się dobrą znajomością tematu. Uczniowskie Forum Naukowe z kl. VI, pracujące pod opieką M. Kowalczyk, przygotowało na lekcje przyrody w II semestrze krótkie wystąpienia wsparte prezentacjami multimedialnymi. Tematy wystąpień były wcześniej losowane przez uczniów. Na festiwalu J. Kaczmarek i K. Kubacki podsumowali tę ścieżkę, omawiając przygotowaną prezentację dotyczącą zdrowego trybu życia. Wychowawczyni klasy I, Pani D. Michalak, w prezentacji multimedialnej przedstawiła owoce realizowanej akcji czytelniczej „Uczymy się pięknie recytować”. Akcja miała na celu zainteresować dzieci polską poezją, uczyć poprawnej dykcji, wrażliwości na piękno języka ojczystego, prawidłowego zachowania się na scenie. W klasie III W. Pirowicz zorganizowała akcję czytelniczą „Lektura z rąk do rąk”. Prezentacja, którą dzieci pokazały na festiwalu, uświadomiła wszystkim, że do przeprowadzenia tej akcji wystarczy jeden egzemplarz książki. Dzieci czytały lekturę M. Jaworczakowej „Oto jest Kasia” rozdziałami. Każdy uczeń czytał w domu wyznaczony fragment, następnego dnia opowiadał go w klasie, a dzieci ilustrowały poznany tekst. Książka była przekazywana kolejnemu uczniowi z klasy tak długo, aż został przeczytany ostatni rozdział. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród publiczności. W ramach akcji czytelniczej pedagog przeprowadziła turniej wiedzy o zdrowiu w klasach młodszych. Akcja ta została przedstawiona na festiwalu w formie prezentacji multimedialnej. Podczas akcji czytelniczej M. Rudzis przeprowadziła wraz ze szkolnym bibliotekarzem, B. Żołnierowiczem, turniej wiedzy z lektury „Akademia Pana Kleksa” J. Brzechwy. Na Szkolnym Festiwalu 2.0 dzieci zaprezentowały końcową część turnieju, rozgrywanego wcześniej w klasie, co zostało zarejestrowane obiektywem aparatu fotograficznego i pokazane na prezentacji.  Drużyny: Żółte Piegi, Zielone Piegi i Czerwone Piegi rozwiązywały krzyżówkę i zadawały publiczności pytania z treści lektury. W ten sposób zdobywały  kolejne punkty dla swoich drużyn. Widzowie wykazali się bardzo dobrą znajomością „Akademii Pana Kleksa”, nie odpowiedzieli tylko na jedno pytanie. Turniej wygrała drużyna „Żółtych Piegów”. Dużym zainteresowaniem podczas Festiwalu 2.0 cieszył się wykład uczennic klasy VI, H. Kinder i K. Kubackiej,  oparty na prezentacji ze ścieżki Uczymy innych. Celem uczennic było przedstawienie symboli: flag oraz kwiatów państw Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. To była pouczająca lekcja.

Koordynator – M. Rudzis

IMGP3139IMGP3121IMGP3113IMGP3137IMGP3127IMGP3123IMGP3137IMGP3129IMGP3125IMGP3133