Sprzątanie Świata

W ostatnim tygodniu września nasza szkoła wzięła udział w „Sprzątaniu Świata”. Jest to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Dyrektor szkoły wyznaczyła klasom teren do sprzątania, a wychowawcy wraz z uczniami zaopatrzeni w worki na śmieci oraz rękawice jednorazowe wyruszyli na godzinach wychowawczych sprzątać określony obszar wokół szkoły i naszej miejscowości. Uzbieraliśmy całą górę śmieci.