Spotkanie po latach

Spotkanie po latach

Dnia 15 października 2011 roku w naszej szkole pan Jan Gasiński zorganizował spotkanie po latach. W szkole spotkali się uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową 40 lat temu. Na uroczystość przybyli również nauczyciele uczący w tamtych latach w naszej szkole; pani Zofia i Ryszard Żołnierowiczowie, pani Helena Czechowska, pani Jadwiga Jakubowska . Uczniowie zasiedli w ławkach jak za dawnych lat. Pani Zofia Żołnierowicz sprawdziła obecność. Niestety nie wszyscy byli obecni z różnych powodów. Wspomnieniom nie było końca. Zdjęcia ze spotkania będą miłą pamiątką.