Sportowy okrągły stół

Dnia 14 listopada odbywa się w naszej szkole debata SOS w ramach programu WF z KLASĄ. Uczniowie odpowiadali na przygotowane wcześniej pytania, a następnie zostali podzieleni na grupy i przy wsparciu wychowawców wspólnie uczestniczyli w „burzy mózgów”. Debata zakończyła się zadaniami sportowymi, z czynnym udziałem wszystkich uczniów.