Rekrutacja 2019/2020

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CZERNINIE

(dzieci urodzone w 2013 r)

DO KLASY PIERWSZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM ORŁA BIAŁEGO W CZERNINIE

(dzieci urodzone w 2012 r)

Składanie wniosków od 1 marca 2019 r do 22 marca 2019 r.

w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej www.spczernin.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 943584370

ZAPRASZAMY