PROCEDURY PRZEWOZU I ODWOZU UCZNIÓW DO SZKOŁY I ZE SZKOŁY AUTOBUSEM SZKOLNYM W CZASIE COVID-19

  1. Do autobusu szkolnego wsiadają uczniowie, którzy są zdrowi (nie maja kataru, nie kaszlą, nie mają temperatury).
  2. Każdy uczeń ma na twarzy i nosie maseczkę przez cały czas jazdy, wejścia do szkoły, aż do momentu wejścia z nauczycielem do sali lekcyjnej.
  3. Do autobusu uczniowie wchodzą pojedynczo w odstępach  1,5 m.
  4. Wchodzimy do autobusu środkowymi drzwiami.
  5. Po wejściu do autobusu zajmujemy miejsca w odległości 1,5 m tj. co drugie siedzenie. Wykonujemy polecenia opiekunki w autobusie.
  6. Wysiadamy z autobusu pojedynczo w odstępach 1,5 m również środkowymi drzwiami.
  7. Wszyscy jadący autobusem szkolnym dostosowują się do poleceń opiekunki.
  8. Po opuszczeniu autobusu przez uczniów opiekunka dezynfekuje wszystkie poręcze i miejsca, które są dotykane przez użytkowników.
  9. Wszystkie przypadki podejrzenia choroby należy natychmiast zgłosić do opiekunki w autobusie.

Dyrektor Jadwiga Puton