PROCEDURY PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CZERNINIE PODCZAS ZAJĘĆ W OKRESIE COVID-19

Do szkoły przychodzą dzieci zdrowe nie przebywające na kwarantannie i nie mające kontaktu z osobami chorymi.

 1. Uczniowie klas 0-I-II wchodzą do szkoły wejściem bocznym (po prawej stronie). Na twarzy mają maseczki do momentu wejścia z nauczycielem do sali lekcyjnej.
 2. Przy wejściu dezynfekują ręce płynem z dozownika.
 3. Klasy 0 po przebraniu się udają się do swojej sali.
 4. Klasy I-III po przebraniu się pozostają na terenie holu i sali gimnastycznej z nauczycielem dyżurującym lub nauczycielem świetlicy. Na twarzy mają maseczki.
 5. Do sali lekcyjnej wchodzą z wychowawcą. Przed wejściem dezynfekują ręce płynem z dozownika.
 6. Podczas lekcji uczniowie nie noszą maseczek, przyłbic.
 7. Klasy I-III przez cały czas pobytu w szkole pozostają z wychowawcą w sali.
 8. Przerwy klas I-III organizuje wychowawca tak, aby dzieci z poszczególnych klas nie grupowały się na sali gimnastycznej jednocześnie.
 9. Uczniowie klas I-III podczas przerwy z więcej niż jednej klasy na sali gimnastycznej muszą założyć maseczkę lub przyłbice na usta i nos.
 10. Uczniowie klas I-III na holu głównym przechodzą tylko do toalety w maseczce na ustach i nosie.
 11. Uczniowie klas III-VIII wchodzą do szkoły wejściem głównym. Na twarzy mają maseczki do momentu wejścia do sali lekcyjnej.
 12. Przy wejściu dezynfekują ręce płynem z dozownika.
 13. Klasy IV-VIII przebierają się w szatni grupami 15 osobowymi.
 14. Po przebraniu pozostają na holu utrzymując odległości i maseczki na ustach i nosie.
 15. Przed wejściem do klasy uczniowie, nauczyciele dezynfekują ręce płynem z dozownika.
 16. Klasy IV-VIII pozostają w jednej klasie przez cały czas pobytu w szkole. Nauczyciele przemieszczają się do uczniów.
 17. Klasa VIII- sala nr 6, klasa VII sala nr 1, klasa VI sala nr 3, klasa V sala nr 2, a klasa IV sala nr 5.
 18. Podczas przerw na holu uczniowie muszą mieć na ustach i nosie maseczkę lub przyłbicę.
 19. Podczas przerw na powietrzu maseczkę nakładamy przy wejściu do szkoły.
 20. Uczniowie w salach lekcyjnych są rozsadzeni tak, aby odległość między nimi była około 1,5 m.
 21. Uczniowie klas IV-VIII podczas zajęć lekcyjnych nie noszą maseczek, przyłbic.
 22. Przyłbice noszą nauczyciele prowadzący zajęcia.
 23. Klasy po każdej lekcji są wietrzone.
 24. Dezynfekcja poręczy, klamek, przycisków, parapetów odbywać się będzie co 2 godziny.
 25. Uczniowie korzystając z toalety myją ręce zgodnie z zaleceniami.
 26. Uczniowie podczas lekcji nie pożyczają sobie przyborów szkolnych ani podręczników, nie dzielą się napojami z butelki.

Dyrektor SP Czernin     Jadwiga Puton