OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie

Informuje, o rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I na rok szkolny 2018/2019

Termin wypełniania i składania wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej

od 01.03.2018 do 23.03.2018 do godz.15.00

Dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły oraz ze strony internetowej www.spczernin.pl

Informacje tel.94 35 84 370