Ogłoszenie – REKRUTACJA

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie

Informuje o rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I na rok szkolny 2017/2018

Termin wypełniania i składania wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

i klasy pierwszej

od 20.03.2017 do 31.03.2017 do godz.15.00

Dokumenty do pobrania w sekretariacie szkoły oraz ze strony internetowej www.spczernin.pl

w zakładce Dla rodziców

Informacje tel.94 35 84 370