OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie nr 1/2015

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie

z dnia  5 maja 2015 r

w sprawie ogłoszenia tekstu ujednoliconego

statutu Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie

 

Na podstawie § 181.1 statutu Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie ogłasza się:

tekst ujednolicony statutu Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie z dnia 30.04.2015r stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2015 z dnia 02.01.2015r w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego

Dyrektor szkoły

Jadwiga Puton