Szkoła

Nauka odbywa się w jednym budynku składającym się z dwóch części: budynku „starej szkoły”, gdzie odbywają się zajęcia oddziału przedszkolnego i nauczania zintegrowanego klas I-II-III

nowa szkoła

oraz budynku „nowej szkoły”, gdzie mieszczą się klasopracownie – przyrody, j. polskiego i historii, matematyki, pracownia komputerowa, biblioteka, świetlica oraz pomieszczenia biurowo-administracyjne

Do placówki uczęszczają uczniowie z 7 wsi – Czernina, Dębogardu, Świelubia, Pustar, Stramniczki, Gąskowa i Stójkowa.

Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Dygowo, a nadzór pedagogiczny pełni Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie oraz Delegatura  w Koszalinie.