Świetlica

Świetlica szkolna czynna od godziny 7.10. Na świetlicy przebywają dzieci dojeżdżające do szkoły z okolicznych wiosek. Podczas pobytu na świetlicy uczniowie pracują wg opracowanego planu. Odrabiają lekcje, wykonują prace plastyczne, przygotowują występy artystyczne z różnych okazji