Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie

  • Przewodnicząca – Iwicka Anna
  • Z-ca – Głogowski Przemysław
  • Sekretarz –Nyc Milena
  • Skarbnik – Majcher Katarzyna
  • Członkowie – Jaroszewicz Kornelia, Niewiadomska Anna, Suszczyk Anna, Szymańska Agnieszka, Zawadzka Monika, Szymanek Marta, Wesołowska Anna

Komisja rewizyjna

  • Kornelia Jaroszewicz
  • Monika Szadziewska
  • Magdalena Berent