Rada rodziców

Skład Rady Rodziców w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie

  • Przewodnicząca – Anna Iwicka
  • Z-ca – Joanna Madrian
  • Sekretarz – Beata Sobczak
  • Skarbnik – Katarzyna Majcher
  • Członkowie – Katarzyna Michalak, Alina Siuciak, Przemysław Głogowski

Komisja rewizyjna

  • Kornelia Jaroszewicz
  • Monika Szadziewska
  • Magdalena Berent