Nadanie naszej szkole imienia Orła Białego

Nadanie naszej szkole imienia Orła Białego

To dzień do którego przygotowywaliśmy się przez cały rok szkolny. Dzień bardzo dla nas ważny, który na stałe wpisze się w historię naszej szkoły. Na uroczystość przybyli przedstawiciele organu prowadzącego naszą placówkę, przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, sponsorzy dzięki którym dzisiejsza uroczystość była tak wspaniała, dawni nauczyciele, rodzice naszych uczniów, absolwenci, przyjaciele naszej szkoły. Wszystkich przybyłych gości powitali w imieniu wszystkich nauczycieli i uczniów: dyrektor Joanna Nowakowska, Maria Rudzis, Bogdan Żołnierowicz – osoby szczególnie zaangażowane w przygotowanie dzisiejszej uroczystości. Wójt Gminy Dygowo p. Marek Zawadzki odsłonił tablicę na budynku szkoły. Wszystkim osobom, które następnie zabrały głos i wypowiadały wiele pochlebnych słów o szkole, a także za przekazane życzenia serdecznie dziękujemy. Część artystyczną przygotowali uczniowie klas IV-VI. Wiele prób, przygotowań zaowocowało wspaniałym występem. Uczniowie klasy piątej przedstawili legendę o Lechu, Czechu i Rusie. Historię godła polskiego opowiedzieli uczniowie klas szóstej i piątej. Gościnnie wystąpił Zespół Piosenki i Tańca „TIRLITONKI” z Kołobrzegu prowadzony przez panie: Marię Dudek i choreografa – Agatę Chimko.