MIĘDZYSEMESTRALNE OTWARTE SPOTKANIE TIK – OWE (MOST)

MIĘDZYSEMESTRALNE OTWARTE SPOTKANIE TIK – OWE (MOST)

W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie uczestniczy w ogólnopolskim programie Szkoła z Klasą 2.0. Nauczyciele, uczniowie i dyrektor realizowali w I semestrze wybrane zadania i opisywali je na Platformie zgodnie z indywidualnym harmonogramem. Większość nauczycieli wybrała ścieżki: Czytaj (ze zrozumieniem), Odwrócona lekcja.                                                                                   Program ma na celu przygotować uczniów, rodziców i nauczycieli do mądrego i celowego wykorzystywania Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w szkole. 19 lutego 2016 r. odbyło się Międzysemestralne Otwarte Spotkanie TIK-owe (MOST), na którym uczniowie debatowali  nad szkolnym Kodeksem 2.0. Dokument będzie stosowany w codziennej pracy szkoły. Ma zapewnić bezpieczeństwo i efektywne wykorzystywanie TIK. Podczas MOST- u uczniowie podsumowali również swoje dokonania z I semestru, zaprezentowali wybrane ścieżki w formie krótkich wystąpień, prezentacji, gazetki. Dyrektor szkoły podziękowała wszystkim za pracę, wręczyła zwycięzcom konkursów – czytelniczego i literackiego  – nagrody książkowe. Nagrodzeni zostali również mali organizatorzy  akcji czytelniczych z klas: III,  IV, V, pracujący z Panią W. Pirowicz i nauczycielką języka angielskiego Panią A. Tyborską. Po oficjalnej części MOST-u nauczyciele podzielili się spostrzeżeniami zarówno z przeprowadzonej debaty szkolnej, jak i realizacji ścieżek.

Koordynator programu –  M. Rudzis