Matematyczne Andrzejki

Pani Katarzyna Grotnik przygotowała z poszczególnymi klasami matematyczne Andrzejki. Każda z klas miała przygotowane dla siebie zadania do wykonania. W grupach zadania stawały się ciekawsze i łatwiejsze do wykonania.