Lekcja matematyki w supermarkecie

20 listopada 2017 roku odbyła się szczególna lekcja matematyki – w supermarkecie. Przed wejściem do sklepu uczniowie klasy czwartej, szóstej i siódmej zostali poinstruowani o celu lekcji oraz otrzymali zadania wraz z wytycznymi do wykonania. Uczniowie świetnie się bawili, rozwiązując zadania. Jednomyślnie uznali lekcję za udaną i chętnie by ją powtórzyli.