KODEKS 2.0 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CZERNINIE

1. NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE  NASZEJ SZKOŁY KORZYSTAJĄ Z INTERNETU, KOMPUTERÓW,  TABLIC INTERAKTYWNYCH I MULTIPODRĘCZNIKÓW DOSTĘPNYCH W PRACOWNI KOMPUTEROWEJ ORAZ W KLASOPRACOWNIACH.

2. UCZNIOWIE MOGĄ PRZEBYWAĆ W PRACOWNIACH I KORZYSTAĆ ZE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO TYLKO ZA ZGODĄ LUB  POD OPIEKĄ NAUCZYCIELA.

3. ZABRANIA SIĘ WNOSZENIA DO PRACOWNI PRZEDMIOTÓW MOGĄCYCH WPŁYNĄĆ NIEKORZYSTNIE NA FUNKCJONOWANIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, A W SZCZEGÓLNOŚCI: PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH, NAPOJÓW, ODZIEŻY WIERZCHNIEJ.

4. NAUCZYCIELE I UCZNIOWIE KORZYSTAJĄ TYLKO  Z LEGALNYCH MATERIAŁÓW W SIECI. PODAJEMY ADRESY STRON, Z KTÓRYCH PRZYGOTOWUJEMY REFERATY I PREZENTACJE.

5.PRZYGOTOWUJĄC SIĘ DO ZAJĘĆ,  NIE KOPIUJEMY BEZKRYTYCZNIE I BEZMYŚLNIE GOTOWYCH PRAC, SAMODZIELNIE OPRACOWUJEMY ZDOBYTE INFORMACJE.

6. UŻYTKOWNICY PRACOWNI MAJĄ PRAWO DO KORZYSTANIA Z WŁASNYCH DANYCH, ŚCIĄGNIĘTYCH Z  INTERNETU LUB PRZYNIESIONYCH NA WYMIENNYCH NOŚNIKACH DANYCH, PO UPRZEDNIM SPRAWDZENIU ICH PROGRAMEM ANTYWIRUSOWYM.

7. UŻYWAMY W SZKOLE TIK W CELU UŁATWIENIA KOMUNIKACJI NAUCZYCIELI, UCZNIÓW  I RODZICÓW POPRZEZ: I – DZIENNIK, STRONĘ INTERNETOWĄ SZKOŁY. ZA WŁAŚCIWĄ KOMUNIKACJĘ ODPOWIADA  K. GROTNIK – ADMINISTRATOR.

8. W TRAKCIE PRACY UŻYTKOWNICY INTERNETU ZOBOWIĄZANI SĄ DO PRZESTRZEGANIA PRZEPISÓW PRAWA DOTYCZĄCYCH:

– UZYSKIWANIA NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU DO DANYCH

– PROPAGOWANIA ZAKAZANYCH PRZEZ PRAWO TREŚCI ORAZ POWSZECHNIE PRZYJĘTYCH NORM OBYCZAJOWYCH, W TYM DOTYCZĄCYCH KORZYSTANIA Z INTERNETU: ROZPOWSZECHNIANIA TZW. SPAMU, OBRAŻANIA INNYCH UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU.

9. NIE UŻYWAMY PODCZAS  ZAJĘĆ TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH. BEZ ZGODY ZAINTERESOWANYCH OSÓB NA TERENIE SZKOŁY NIE NAGRYWAMY OBRAZU I  DŹWIĘKU.

10. POMAGAMY OSOBOM STARSZYM  W KORZYSTANIU Z TIK. DZIELIMY SIĘ Z NIMI WIEDZĄ  I UMIEJĘTNOŚCIAMI.

 

OPRACOWANY PRZEZ UCZNIÓW KL. IV – VI I PRZYJĘTY W DN. 19.02.2016 R.