KAMPANIA EDUKACYJNA GMINY DYGOWO „Na odpady mamy rady”

Gmina Dygowo realizuje projekt pt. „Na odpady mamy rady”- kampania edukacyjne Gminy Dygowo. W ramach realizacji tego zadania m.in. ogłoszono konkursy dla poszczególnych placówek oświatowych z terenu gminy Dygowo, Ustronie Morskie i Karlino.

Konkurs dla klas I-VI dotyczył stworzenia hasła promującego selektywną zbiórkę odpadów, natomiast dla klas gimnazjum wykonanie rzeczy z odpadów.

W wyniku ogłoszenia konkursów wpłynęło wiele prac, które zostały ocenione przez jury.

W trakcie oceny, jury zwracało uwagę na samodzielność wykonania pracy, walory artystyczne oraz swobodną ekspresję twórczą dzieci.

Prace plastyczne z poszczególnych placówek oświatowych są ciekawe, pomysłowe i wykonane w różnorodnych technikach, co świadczy o dużej inwencji twórczej uczniów; a sposób ujęcia tematu udowadnia dużą znajomości tematyki dotyczącej zasad segregacji odpadów.

Dzieci nagrodzone otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w dniu 31 maja 2014r. na boisku sportowym w Dygowie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

„Najciekawsze  hasło  promujące  selektywną  zbiórkę  odpadów”

 

I miejsce

Kaja Białkiewicz  klasa VI – SP Czernin