Informacja

Szanowni Rodzice.

Od roku szkolnego 2018/2019 oprócz otwartych apeli i imprez szkolnych nauczyciele naszej szkoły będą Was zapraszać na otwarte lekcje prowadzone ze wszystkich przedmiotów. Celem takich lekcji jest pokazanie jak pracujemy oraz pokazanie jak pracują na lekcjach wasze dzieci.

O lekcjach otwartych będziemy Was informować na stronie szkoły, na facebooku oraz dzieci będą przynosić do domu informacje na kartkach. Lekcje te będą odbywały się w różnych godzinach lekcyjnych zgodnie z planem lekcji danej klasy.

Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w takich lekcjach.

 

Dyrektor J. Puton