INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CZERNINIE Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 ROKU

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie

informuje, że na stanowisko sekretarza szkoły została wybrana kandydatura Pani Emili Minkiewicz.