Informacja do rodziców dzieci sześcioletnich i pięcioletnich

Szanowni rodzice.

 

W związku ze zmianami w ustawie o systemie oświaty dotyczącymi rozpoczynania przez dzieci 7 letnie klasy pierwszej szkoły podstawowej i odbywania przez 6-cio latki rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym informujemy, że rodzice mają wybór czy sześciolatek pójdzie do klasy pierwszej czy zostanie w oddziale przedszkolnym. Dotyczy dzieci z rocznika 2010.  Dzieci odroczone z 2009 roku, jako siedmiolatki przechodzą do klasy pierwszej. W zależności od tego ile dzieci sześcioletnich rozpocznie naukę w klasie pierwszej uzależniona jest ilość miejsc w oddziale przedszkolnym. Bardzo proszę rodziców o podjęcie decyzji, poinformowanie o niej szkołę. W załączeniu wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dzieci z rocznika 2011 (zakładka dla rodziców). Wniosek można wydrukować, wypełnić i przesłać lub przynieść do Szkoły Podstawowej w Czerninie lub pobrać w sekretariacie szkoły. Każdy wniosek złożony w szkole podlega rekrutacji zgodnie z regulaminem.

Z poważaniem   J. Puton