INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice!

Nauczyciele i pracownicy naszej szkoły zdecydowali się poprzeć ogólnopolski strajk nauczycieli. Sprzeciwiamy się w ten sposób wobec działań oświatowych realizowanych przez MEN. Nie można ciągle eksperymentować na naszych uczniach. W wyniku ostatniej reformy, wprowadzonej w szkołach, dzieci stanęły w obliczu egzaminów ósmoklasisty, pomimo bardzo przeładowanego programu nauczania. Nie zgadzamy się na pobieżne traktowanie ważnych treści zawartych w podstawie programowej . Uczniowie w szkole spędzają po siedem , osiem godzin. Są przemęczeni i nie mają motywacji do nauki. Dbałość o poziom oświaty i autorytet nauczyciela powinna być priorytetem dla rządu, niestety od wielu lat czujemy się niedoceniani. Uważamy, że gwarancja wysokiej jakości nauczania będzie procentować w następnych pokoleniach.

Szanowni Rodzice

Jesteście z nami przez cały rok szkolny i widzicie, że nie uchylamy się od obowiązków, jakie na nas spoczywają . Dbamy o to aby zajęcia dydaktyczne, opiekuńczo-wychowawcze odbywały się w jak najlepszych warunkach. Dbamy o bezpieczeństwo Waszych dzieci w szkole i na wycieczkach. Prace swoją wykonujemy z sercem i zaangażowaniem. Dla wielu z nas jest to nasza pasja.

Przystępujemy do protestu nie tylko dla siebie , ale przede wszystkim dla dobra Waszych dzieci. Liczymy na Państwa zrozumienie.

W dniach strajku będziemy na swoich stanowiskach pracy jednak nie będziemy prowadzić zajęć. Prosimy o zapewnienie dzieciom opieki.

Pracownicy szkoły