Gazetka szkolna Supeł

W roku szkolnym 2011/12 na potrzeby społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie powstała gazetka szkolna pt. „Supeł”. Jest to kwartalnik, który będzie opisywał życie szkolne, twórczość uczniów (opowiadania, wiersze itp.), wydarzenia sportowe oraz stałe działy tj. Kącik matematyczny, English page. Kącik techniczny, fotogaleria, humor.


Pomysł powstania gazetki szkolnej narodził się w głowach uczniów wchodzących w skład Samorządu Uczniowskiego i wpisany został na stałe w plan pracy SU.
Pierwszy numer „Supła” został już wydany i dosłownie „rozerwany” przez uczniów. Nad następnym powoli już pracujemy, zbierając materiały, przyjmując chętnych uczniów do redakcji gazetki. Następne wydanie w lutym.