Egzamin

Uczniowie klas szóstych przybyli do szkoły w galowych strojach. Dzisiaj przystępują do swojego pierwszego egzaminu sprawdzianu klas szóstych kończących szkołę. Wszyscy byli trochę zestresowani. Po zajęciu swoich miejsc w sali emocje trochę opadły i wszyscy przystąpili do pracy nad testami.