Dzień ziemniaka

W szkole zorganizowany został dzień ziemniaka. Zabawę z konkursami i zabawami sportowymi zorganizowany został przez pana Łukasza Jagłę, Katarzynę Grotnik i Bogdana Żołnierowicza.
Pieczone ziemniaki w ognisku smakowały wszystkim.