Dzień odkrywania talentów

Dnia  21 marca 2013 r., w pierwszy dzień wiosny, Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie zorganizowała Dzień Odkrywania Talentów. Wzięła w nim udział społeczność szkoły, rodzice i zaproszeni goście, wśród których byli: Wójt Gminy Dygowo,  który odsłonił tablicę „Szkoła Odkrywców Talentów” oraz Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty i Kultury w Dygowie.

Dla Dyrektor szkoły, przedsięwzięcie to było okazją do podsumowania dydaktyczno – wychowawczych osiągnięć w pracy szkoły za I półrocze 2012/2013 roku szkolnego. Wójt Gminy Dygowo wręczył uczniom z klas IV – VI stypendia za wyniki w nauce, a ich Rodzicom Listy Gratulacyjne.

Celem Dnia Talentów było zainspirowanie zdolnych uczniów z poszczególnych kół zainteresowań do zaprezentowania w ciekawej formie działań twórczych: językowych, plastycznych, matematycznych, recytatorskich, ekologicznych i sportowych. Uczniowie  wszechstronnie rozwijają swoje pasje i dążą do integracji środowiska szkolnego.