Dzień kobiet

Klasa piąta z wychowawcą panią Katarzyną Grotnik przygotowała program na wesoło dla wszystkich pań. Na apelu byli obecni również panowie oraz uczniowie ze wszystkich klas, którzy przyłączyli się do życzeń dla swoich koleżanek. W tym dniu zostały wręczone stypendia dla najlepszych uczniów za wyniki w nauce w pierwszym semestrze roku szkolnego 2009/2010. Wśród dwóch pań był jeden chłopiec: z klasy czwartej stypendium otrzymała Anna Rajtak, Z klasy piątej Michał Kaliniuk i z klasy szóstej Magdalena Jachowicz. Wszystkim odbierającym stypendia gratulacje i nagrody książkowe wręczyła dyrektor Jadwiga Puton.