Dowóz uczniów do szkoły na środę 2.09.2020 r.

Uczniowie wsiadają do autobusu w maseczkach.

Klasy O, IV, VII, VIII  rozpoczynają lekcje o godz. 8.00

Gąskowo – 6.50

Stojkowo – 7.00

Stramniczka – 7.05

Szkoła – 7.10

Wsiadają klasy O, IV,VII,VIII

Pustary- 7.20

Świelubie- 7.30

Dębogard- 7.35

Szkoła- 7.40

 

Klasy I, II, III, V, VI rozpoczynają lekcje o godz. 8.55

Pustary – 7.50

Świelubie – 8.00

Dębogard – 8.10

Szkoła – 8.15

Stramniczka – 8.25

Stojkowo – 8.30

Gąskowo – 8.40

Szkoła – 8.55

Więcej

Przywóz uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Klasy 0 – III

Gąskowo – 7.55

Stojkowo – 8.05

Stramniczka –  8.10

Szkoła – 8.15

Pustary –  8.30

Świelubie – 8.40

Dębogard – 8.50

Szkoła – 8.55

Uczniowie i rodzice w autobusie i na terenie szkoły noszą maseczki na nos i usta

Klasy IV – VIII          

Uczniowie klas 0 – III wysiadają, wsiadają uczniowie klas IV – VIII

Pustary – 9.55

Świelubie – 10.05

Dębogard – 10.15

Szkoła – 10.20

Stramniczka – 10.25

Stojkowo – 10.35

Gąskowo – 10.45

Szkoła – 10.55

Odwóz – 12.00

 

Więcej

PROCEDURY PRZEWOZU I ODWOZU UCZNIÓW DO SZKOŁY I ZE SZKOŁY AUTOBUSEM SZKOLNYM W CZASIE COVID-19

 1. Do autobusu szkolnego wsiadają uczniowie, którzy są zdrowi (nie maja kataru, nie kaszlą, nie mają temperatury).
 2. Każdy uczeń ma na twarzy i nosie maseczkę przez cały czas jazdy, wejścia do szkoły, aż do momentu wejścia z nauczycielem do sali lekcyjnej.
 3. Do autobusu uczniowie wchodzą pojedynczo w odstępach  1,5 m.
 4. Wchodzimy do autobusu środkowymi drzwiami.
 5. Po wejściu do autobusu zajmujemy miejsca w odległości 1,5 m tj. co drugie siedzenie. Wykonujemy polecenia opiekunki w autobusie.
 6. Wysiadamy z autobusu pojedynczo w odstępach 1,5 m również środkowymi drzwiami.
 7. Wszyscy jadący autobusem szkolnym dostosowują się do poleceń opiekunki.
 8. Po opuszczeniu autobusu przez uczniów opiekunka dezynfekuje wszystkie poręcze i miejsca, które są dotykane przez użytkowników.
 9. Wszystkie przypadki podejrzenia choroby należy natychmiast zgłosić do opiekunki w autobusie.

Dyrektor Jadwiga Puton

Więcej

PROCEDURY DOTYCZĄCE KONTAKTÓW ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ IM. ORŁA BIAŁEGO W CZERNINIE WYCHOWAWCĄ DLA RODZICÓW W CZASIE COVID-19

Do szkoły po kontakcie telefonicznym i umówionym spotkaniu przychodzą rodzice zdrowi, nie przebywający na kwarantannie, nie mający kontaktu z osobami zarażonymi.

1. Rodzice kontaktują się ze szkołą telefonicznie lub przez dziennik internetowy.

2. Kontakt bezpośredni z dyrektorem lub wychowawcą musi być wcześniej umówiony telefonicznie tel. 943584370.

3. Kontakt bezpośredni rodzica z dyrektorem, wychowawcą odbywa się w maseczce i po dezynfekcji rąk płynem z dozownika.

4. Spotkania wychowawców z rodzicami odbywać się będą na szkolnej platformie internetowej.

5. Rodzice do szkoły w sprawach uczniów wchodzą bocznym wejściem (droga żużlowa po lewej stronie od wejścia głównego, wzdłuż chodnika i ogrodzenia szkoły).

6.Wchodząc do szkoły  bocznym wejściem, rodzic udaje się bezpośrednio do sekretariatu schodami na pierwsze piętro.

7. Po wejściu do szkoły rodzic musi mieć maseczkę lub przyłbice na ustach i nosie oraz zdezynfekować ręce płynem z dozownika.

8. Rodzic opuszcza szkołę tym samym bocznym wejściem.

Dyrektor SP Czernin       Jadwiga Puton

 

Więcej

PROCEDURY PRZEBYWANIA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ORŁA BIAŁEGO W CZERNINIE PODCZAS ZAJĘĆ W OKRESIE COVID-19

Do szkoły przychodzą dzieci zdrowe nie przebywające na kwarantannie i nie mające kontaktu z osobami chorymi.

 1. Uczniowie klas 0-I-II wchodzą do szkoły wejściem bocznym (po prawej stronie). Na twarzy mają maseczki do momentu wejścia z nauczycielem do sali lekcyjnej.
 2. Przy wejściu dezynfekują ręce płynem z dozownika.
 3. Klasy 0 po przebraniu się udają się do swojej sali.
 4. Klasy I-III po przebraniu się pozostają na terenie holu i sali gimnastycznej z nauczycielem dyżurującym lub nauczycielem świetlicy. Na twarzy mają maseczki.
 5. Do sali lekcyjnej wchodzą z wychowawcą. Przed wejściem dezynfekują ręce płynem z dozownika.
 6. Podczas lekcji uczniowie nie noszą maseczek, przyłbic.
 7. Klasy I-III przez cały czas pobytu w szkole pozostają z wychowawcą w sali.
 8. Przerwy klas I-III organizuje wychowawca tak, aby dzieci z poszczególnych klas nie grupowały się na sali gimnastycznej jednocześnie.
 9. Uczniowie klas I-III podczas przerwy z więcej niż jednej klasy na sali gimnastycznej muszą założyć maseczkę lub przyłbice na usta i nos.
 10. Uczniowie klas I-III na holu głównym przechodzą tylko do toalety w maseczce na ustach i nosie.
 11. Uczniowie klas III-VIII wchodzą do szkoły wejściem głównym. Na twarzy mają maseczki do momentu wejścia do sali lekcyjnej.
 12. Przy wejściu dezynfekują ręce płynem z dozownika.
 13. Klasy IV-VIII przebierają się w szatni grupami 15 osobowymi.
 14. Po przebraniu pozostają na holu utrzymując odległości i maseczki na ustach i nosie.
 15. Przed wejściem do klasy uczniowie, nauczyciele dezynfekują ręce płynem z dozownika.
 16. Klasy IV-VIII pozostają w jednej klasie przez cały czas pobytu w szkole. Nauczyciele przemieszczają się do uczniów.
 17. Klasa VIII- sala nr 6, klasa VII sala nr 1, klasa VI sala nr 3, klasa V sala nr 2, a klasa IV sala nr 5.
 18. Podczas przerw na holu uczniowie muszą mieć na ustach i nosie maseczkę lub przyłbicę.
 19. Podczas przerw na powietrzu maseczkę nakładamy przy wejściu do szkoły.
 20. Uczniowie w salach lekcyjnych są rozsadzeni tak, aby odległość między nimi była około 1,5 m.
 21. Uczniowie klas IV-VIII podczas zajęć lekcyjnych nie noszą maseczek, przyłbic.
 22. Przyłbice noszą nauczyciele prowadzący zajęcia.
 23. Klasy po każdej lekcji są wietrzone.
 24. Dezynfekcja poręczy, klamek, przycisków, parapetów odbywać się będzie co 2 godziny.
 25. Uczniowie korzystając z toalety myją ręce zgodnie z zaleceniami.
 26. Uczniowie podczas lekcji nie pożyczają sobie przyborów szkolnych ani podręczników, nie dzielą się napojami z butelki.

Dyrektor SP Czernin     Jadwiga Puton

 

 

Więcej

INFORMACJA

DRODZY RODZICE!!

Zgodnie z decyzją MEN nasze dzieci wracają do szkoły do nauki stacjonarnej w związku z tym proszę Państwa o odpowiedzialność za swoje dziecko ale również za wszystkie dzieci w szkole oraz pracowników.

Nie przyprowadzamy do szkoły oraz nie wysyłamy do autobusu szkolnego:

 • dzieci zakatarzonych
 • dzieci kaszlących
 • dzieci gorączkujących
 • dzieci, których rodzice przebywają na kwarantannie
 • dzieci, które źle się czują

Dzieci muszą mieć na twarzy maseczkę lub przyłbicę podczas wejścia do szkoły oraz dezynfekować ręce płynem z dozownika lub myć ręce mydłem w łazienkach.

Wszyscy chcemy być zdrowi i musimy zadbać o zdrowie swoje oraz innych. Wierzę, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialnymi rodzicami i nie będziemy narażać na chorobę własnego dziecka i innych dzieci w szkole. My pracownicy i nauczyciele dołożymy wszelkich starań aby dzieci czuły się w szkole bezpiecznie. Zadbamy o higienę pomieszczeń szkolnych oraz dezynfekcję wszystkich miejsc, w których przebywać będą Wasze dzieci.

Wszyscy musimy dostosować się do procedur MEN, GIS oraz dyrektora szkoły.

Dyrektor Jadwiga Puton

 

Więcej