Konkurs Fotograficzny MOJE AKTYWNE WAKACJE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Moje aktywne wakacje”

I Organizator

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kołobrzegu

Współorganizator

Wójt Gminy Dygowo

Wójt Gminy Siemyśl

II Uczestnicy

Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu kołobrzeskiego.

 III Cel konkursu

1. Promowanie ruchu jako elementu zdrowego stylu życia.

2. Popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej.

3. Rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii.

IV Zasady ogólne

1. Przedmiotem konkursu są samodzielnie wykonane prace fotograficzne.

2. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).

3. Nad pracami czuwa nauczyciel koordynujący pracę konkursową – koordynator.

4. Nadesłane prace należy opisać na odwrocie drukowanymi literami (tytuł pracy, miejsce gdzie wykonano fotografię, imię i nazwisko autora, szkoła i klasa, imię i nazwisko nauczyciela – koordynatora).

5. Autorzy prac nadsyłają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanych prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia – załącznik nr 1 do regulaminu).

6. W przypadku osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie konieczna jest zgoda wyrażona przez rodziców lub prawnych opiekunów (wzór zgody – załącznik nr 1 do regulaminu).

7. Przesłane prace nie będą zwracane.

8. Udział w konkursie jest bezpłatny.

9. Prace konkursowe będą wystawione w siedzibie PSSE w Kołobrzegu.

10. Nagrodzone prace w dwóch kategoriach szkół podstawowych i gimnazjalnych zostaną opublikowane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kołobrzegu: pssekolobrzeg.pis.gov.pl

V Zasady szczegółowe

1. Przedmiotem konkursu są fotografie wykonane samodzielnie, których tematyka wiąże się z tytułem i celem konkursu.

2. Technika wykonania fotografii jest dowolna. Zdjęcia nie mogą być podklejone ani oprawione.

3. Format wywołanej fotografii nie może być mniejszy niż 18 x24 cm.

4. Jeden autor może dostarczyć do trzech zdjęć.

5. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zapewnia , że osoba której wizerunek znajduje się na fotografii, wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację tego wizerunku.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac, niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych wymogów.

VI Terminy

Prace wykonane zgodnie z wymogami Organizatora należy dostarczyć drogą pocztową lub osobiście do dnia 25.09.2015r na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Kołobrzegu ul. Waryńskiego 8 78-100 Kołobrzeg z dopiskiem Konkurs fotograficzny „Moje aktywne wakacje” Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty powstałe w transporcie oraz za ewentualne nieterminowe dostarczenie prac przez pocztę. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 02.10.2015r. VII Ogłoszenie wyników i nagrody

1. Oceny prac dokona jury, powołane przez Organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

2. O laureatach konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem nauczyciele koordynatorzy.

3. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi do dnia 09.10.2015r.

VIII Postanowienia końcowe

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.

2. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko) zostaną opublikowane w materiałach informacyjnych związanych z konkursem (np. relacja na stronie internetowej pssekolobrzeg.pis.gov.pl; artykuły prasowe informujące o konkursie). Dane osobowe uczestników konkursu mogą być przekazane fundatorowi nagród w celu wykonania przez niego obowiązków wynikających z regulaminu konkursu. W przypadku roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor fotografii.

3. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez Organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć.

4. Fotografie zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w swoich materiałach promocyjnych i informacyjnych. Uczestnik konkursu udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn oraz do niewyłonienia zwycięzcy.

Informacje o konkursie można uzyskać:

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kołobrzegu

ul. Waryńskiego 8 78-100 Kołobrzeg

Kontakt : Agnieszka Rodak tel. 943530186

e-mail: a.rodak@wsse.szczecin.pl

Więcej

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Dnia 1 czerwca uczniowie klas 4, 5, 6 wraz wychowawcami w ramach Dnia Dziecka udali się do Kołobrzegu. Mimo iż pogoda nie dopisała, uczniowie świetnie się bawili, spacerowali aleją nadmorską, weszli na Latarnię, robili zdjęcia i podziwiali morze z mola. Uczniowie zjedli pyszne lody i gofry w kawiarni i w miłej atmosferze udali się w drogę powrotną.

Więcej

Konkurs literacki NASZA GMINA – MOJA MIEJSCOWOŚĆ

Uczniowie klasy drugiej pod czujnym okiem wychowawczyni Pani Walentyny Pirowicz parali się pisaniem wierszy w konkursie literackim. Tematem była- Nasza gmina- moja miejscowość. Na konkurs wpłynęły wiersze dzieci o różnych miejscowościach, w których mieszkają. Wszystkie piękne i warte publikacji co też czynimy. Gratulujemy dzieciom oraz wychowawcy tak zdolnych dzieciaków. Brawo!

DYGOWO – NASZA GMINA – KONKURS LITERACKI

WIERSZYKI, PROZA  I  RYMOWANKI

 NAPISANE PRZEZ  RODZICÓW  I  UCZNIÓW  KL. II

Z   INCJATYWY  WYCHOWAWCY

WALENTYNY PIROWICZ

 Marta Napieralska

Moja miejscowość to Świelubie.

Tu mieszkam i bawić się lubię.

Mamy tu plac zabaw i boisko duże,

tam gramy w piłkę i gry różne.

Są też lasy, pola zielone,

gdzie chodzimy na spacery ulubione.

Bardzo lubię swoją wieś.

Choć jest taka mała,

zawsze będę tu wracała.

Alex Siuciak

 Piękna wieś

 Pustary to moja wioska,

jest zawsze beztroska.

Mieszkają tu ludzie roześmiani,

czasami bardzo kochani.

Jest i nowa, piękna sala,

przydałaby się hala.

Bo moja wioska piękna fest,

świeże powietrze tutaj jest.

A gdy na spacer ochotę masz,

nad rzekę Parsętę piechotą marsz!

Grzegorz Mikulski

W Świelubiu zabytków mamy niewiele,

lecz piękne ich są dzieje.

Tu się przecież urodziłem,

chociaż o tym nie marzyłem.

Świelubie da się lubić,

tutaj szczęście można znaleźć,

tutaj serce można zgubić.

Wieś miła i przyjazna.

Weronika Świderek

Dębogard jak głosi pogłoska,

jest to niewielka wioska,

lecz życie w niej to prawdziwa beztroska.

Na każdej łące rosną kwiatki piękne i pachnące.

Wszyscy ludzie są tu mili,

niosą pomoc w każdej chwili.

Jakub Michalski

Dębogard jest to moja mała wieś. Jest wesoło i miło płynie w niej czas.

Mamy tu pola, łąki, piękne lasy, a dla malarza kolorowe krajobrazy.

Dzieci są tu szczęśliwe, mają piękny plac zabaw, świetlicę, boisko –

to nasze siedlisko.

Wanda Suszczyk

Nasza gmina

Nasza gmina jest wspaniała,

jest muzeum, biblioteka

i w Parsęcie łosoś pływa,

z tego słynie nasza gmina.

No i cóż powiedzieć mamy,

nawet pomnik jest z rybami.

 

Łososiowe są imprezy,

no i wójt jak się należy.

Wójt bigosik ugotuje

i nas wszystkich tym częstuje.

Bigos wójta rzecz wspaniała,

palce lizać aż do rana.

I strażaków mamy wielu,

pomoc niosą w każdym celu.

 

I parafie  są w tej gminie

i muzyka często płynie,

bo zespoły mamy dwa,

jak ktoś nie wie, to już zna.

Dygowianki i Dąbrówka

i już niezła potańcówka.

I chórzystki –  schola jest,

te dziewczyny są de best.

 

Stadion „orlik” także mamy,

i nikomu się nie damy.

Orlikowe są rozgrywki

i puchary dla nas wszystkich.

„Grot Dygowo”, „Rasel”, ”Wrzos”

taki piękny jest nasz los.

I dziewczyny i chłopaki

ślijcie wszystkim nam buziaki.

 

Niech dziś każdy o tym wie,

żeby z nami liczyć się!

Julia Sobczak

Mieszkam w Gąskowie, więc o mojej wsi kilka słów opowiem…

Gąskowo leży w dolinie i rzeka przez nie płynie.

W dzień zabaw mało mamy

albo się bawimy,

albo rozrabiamy.

Chodzimy po drzewach, biegamy nad stawy.

A wieczorem?

Wieczorem przy ładnej pogodzie

Gąskowo też podobać się może.

Gdy idę na spacer podziwiam tę wieś,

te lasy, te pola, tych ptaków śpiew.

Wioskę swoją lubię i często się nią chwalę,

nie ma takiej drugiej w naszej gminie całej.

Krystian Nastały

Bardzo lubię swoją miejscowość – Gąskowo.

Przed moim domem jest duży staw, w którym pływają różnego gatunku  ryby, p. liny, szczupaki, karasie. Dookoła stawu rosną kolorowe krzewy i są ławeczki. W pobliżu znajduje się miejsce na ognisko, są altanki. W mojej miejscowości wybudowano boisko do gry w kosza i w piłkę nożną. Jednym z moich ulubionych miejsc jest świetlica wiejska. Można tam pograć na komputerze, a z panią   wymyślamy różne gry i zabawy. W ferie mamy wyjazdy na basen i lodowisko. Jest jeszcze jedno miejsce gdzie można miło spędzić czas – to stadnina koni. Są duże konie i kucyki, na których można pojeździć. Za to lubię swoją miejscowość, w której mieszkam.

 

 

 

 

 

 

 

Więcej

I Gminne Potyczki Matematyczne

I Gminne Potyczki Matematyczne

Dnia 12 maja 2015 roku w Zespole Szkół we Wrzosowie odbyły się Gminne Potyczki Matematyczne. Nasz uczeń klasy 5, Piotr Kaczmarski  w pojedynku indywidualnym zdobył tytuł GMINNEGO MISTRZA RACHUNKÓW. W pojedynku grupowym uczniowie  zmagali się z tangramem, układanką z zapałek, dominem matematycznym, skojarzeniami matematycznymi oraz klockami (sześcian). W tej części uczniowie naszej szkoły uplasowali się na trzeciej pozycji. Gratulujemy!

Więcej

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie

 • Roksana Błaziak
 • Katarzyna Chajnacka
 • Katarzyna Chamela
 • Dominik Czerkawski
 • Jakub Doskocz
 • Paweł Iwicki
 • Piotr Iwicki
 • Mariusz Kowalczyk
 • Lena Krupa
 • Zuzanna Kubacka
 • Maja Krzysztoń
 • Paweł Łaska
 • Maja Majcher
 • Michalina Michalak
 • Mateusz Michalski
 • Cyprian Michlewicz
 • Weronika Nastały
 • Beata Penondz
 • Oskar Piątek
 • Nikodem Pyc
 • Julia Słoboda
 • Piotr Szostak
 • Wojciech Woźniak

 

Więcej

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie nr 1/2015

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie

z dnia  5 maja 2015 r

w sprawie ogłoszenia tekstu ujednoliconego

statutu Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie

 

Na podstawie § 181.1 statutu Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie ogłasza się:

tekst ujednolicony statutu Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie z dnia 30.04.2015r stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2015 z dnia 02.01.2015r w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego

Dyrektor szkoły

Jadwiga Puton

Więcej